content top
Bedrijfsovername en pensioenzaken zijn een noodzakelijk kwaad

Bedrijfsovername en pensioenzaken zijn een noodzakelijk kwaad

Pensioen speelt een grote rol bij bedrijfsoverdracht. Als dat niet goed is voorbereid dan zouden zaken gerelateerd aan pensioen op het laatste moment van het verkoopproces een serieus probleem kunnen vormen. Nadelige gevolgen voor de verkoper, maar zeker ook voor de koper, kunnen dus beter voorkomen worden. Bij een bedrijfsovername van een onderneming is een goede analyse van pensioenrisico’s essentieel. Het recht op pensioen dat een medewerker heeft opgebouwd blijft hij of zij namelijk gewoon houden. In dit artikel wordt toegelicht welke pensioenzaken er bij een bedrijfsoverdracht komen kijken.

Pensioencontract

Het voor de medewerkers bestaande pensioencontract kan bij een bedrijfsovername vaak niet worden voortgezet. Maar de pensioenovereenkomst blijft bij een overname meestal wel van toepassing. Dat geldt ook voor de verplichting van de werkgever om deze bij een pensioenuitvoerder onder te brengen. Een nieuw pensioencontract is daarom vaak noodzakelijk om hieraan invulling te geven. De positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers kan hierbij voor problemen en aanvullende kosten zorgen.

overnemen bedrijf

Aandachtspunten

Bij een bedrijfsoverdracht zal de vraag moeten worden gesteld of de huidige pensioenregeling aan alle wettelijke bepalingen voldoet. Zeker bij het MKB – werkgevers die geen Ondernemingsraad in hun bedrijf hebben – geldt dat pensioen bij een bedrijfsoverdracht een serieus aandachtspunt behoort te zijn indien de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Wanneer nieuwe werknemers deelnemen in de lopende pensioenregeling van de nieuwe werkgever zal ook gekeken moeten worden wat daarvan de gevolgen zijn. De gevolgen en behoeften van een collectieve waardeoverdracht zullen onderzocht moeten worden. Voor het bepalen van het nabestaandenpensioen moet onder andere gekeken worden of de verstreken diensttijd meetelt.

Daarnaast moet gekeken worden of een werknemer pensioenrechten opbouwt terwijl hij niet is aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Een jonge werknemer die niet is aangemeld en overlijdt, levert al snel een enorme kostenpost op omdat de werkgever verzuimde om hem of haar aan te melden. De werkgever draait dus op voor de kosten van het levenslange nabestaandenpensioen.

Onderzoek en kansen bij bedrijfsoverdracht

Zeker wanneer de bestaande pensioenregeling wordt overgenomen, is onderzoek naar de financiële gevolgen bij bedrijfsovername enorm belangrijk. Er spelen namelijk een groot aantal facetten een rol die bepalen of een transactie tot stand moet komen. De arbeidsrechtelijke aspecten vormen een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces omdat deze voor een koper verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben. Een professionele partij in pensioenoverdracht is eigenlijk onontbeerlijk.

Maar een overname biedt ook kansen. Specifieke regelgeving maakt het mogelijk om het overname proces te gebruiken voor een wijziging of een harmonisatie van de pensioenregeling. Door in een vroegtijdig stadium een gedegen pensioenanalyse van de gevolgen van een overdracht te maken kunnen deze kansen optimaal worden benut.