content top
Financieel directeuren zien de toekomst rooskleurig tegemoet: 45% denk aan overname

Financieel directeuren zien de toekomst rooskleurig tegemoet: 45% denk aan overname

Mislukte bedrijfsovernames in het MKB brengen de Nederlandse economie veel schade toe. Zowel omzet als werkgelegenheid gaan hierdoor verloren. Uit een rapport van Het Kenniscentrum Innovatie & Business van Hogeschool Utrecht blijkt dat het werkgelegenheidsverlies door mislukte overnames in vier jaar tijd verdubbeld is. Het rapport over de impact van bedrijfsopvolging op de Nederlandse economie gaf tevens aan dat zowel omzetderving als kapitaalvernietiging verviervoudigd is.

De cijfers

Het werkgelegenheidsverlies door mislukte bedrijfsovernames van 123000 bedroeg in 2011 nog zo’n 55000 voltijds arbeidsplaatsen. Het verlies op omzet ging van €3,2 miljard naar €12,4 miljard. De kapitaalvernietiging steeg in dezelfde periode van €1,3 miljard tot €4,6 miljard. De onderzoekers van Het Kenniscentrum Innovatie & Business van Hogeschool Utrecht pleiten voor meer aandacht voor ‘overnemerschap’ in het onderwijs en betere financieringsmogelijkheden om de slagingskans van MKB bedrijfsovernames te vergroten.

financieel directeuren

Optimisme financieel directeuren hoog

Uit een onderzoek van accountantsfirma Deloitte blijkt echter dat 45% van de ondervraagde financieel bestuurders denkt aan een overname. De economie lijkt weer aan te trekken en het optimisme van financiële directeuren bij ondernemingen is gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar. In het afgelopen kwartaal beschouwde 46% van de financieel bestuurders de huidige economische en financiële situatie als normaal. Twee jaar geleden was dit minder dan 15%. Ook zijn zij optimistischer over financiële vooruitzichten van hun eigen onderneming.

Overnames weer op de bedrijfsagenda

Dat optimisme vertaalt zich in de risicobereidheid. De ondervraagde bestuurders verwachten de komende maanden een stijging van het aantal fusies en overnames. Bijna de helft denkt een overname te gaan doen. Aan het onderzoek deden 27 financieel bestuurders mee van ondernemingen met een gemiddelde omzet van €2,9 miljard.