content top
In 6 stappen naar een volledige bedrijfsovername

In 6 stappen naar een volledige bedrijfsovername

Bij een succesvolle bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht komt heel wat kijken. Eerder schreven we over enkele tips voor een succesvolle bedrijfsovername. Een goede voorbereiding is één van de belangrijkste zaken, verhoogt de slagingskans en verkort de doorlooptijd. In dit artikel kun je lezen hoe je in 6 stappen een volledige bedrijfsovername kunt realiseren. 

 stap 1. Communicatie

Neem voor de aanlooptijd voor de bedrijfsovername drie tot vijf jaar, zeker als de structuur van het bedrijf nog veranderd moet worden. Voor een vennootschap onder firma of een eenmanszaak kan het fiscaal lonend zijn om de rechtsvorm om te zetten in een besloten vennootschap en /of holding. Vaak heb je als ondernemer veel minder tijd in de praktijk en dan moet je prioriteiten stellen. Een opvolgingstraject van een familiebedrijf neemt vaak minimaal tien jaar in beslag. Ook dan is een duidelijk tijdspad onontbeerlijk. Bij bedrijfsovernames is communicatie belangrijk en weten wat je wilt. Vaak staat het bedrijf niet ter discussie, wel zijn er valse verwachtingen, wensen die niet uitgesproken zijn en onderlinge verhoudingen die niet matchen. Maak zaken bespreekbaar, houd de sfeer open en stel je eigen doelen.

stap 2Vraag en aanbod

Hoe kom je aan een overnamekandidaat voor je bedrijf? Er zijn diverse databanken die kandidaat kopers en verkopers bij elkaar brengen. Ook kun je adverteren in vakbladen en op websites. Zorg dat de relevante informatie beschikbaar is, zoals de juridische structuur, de balans, de winst- en verliesrekening, de afzetmarkt en een indicatie van de overnameprijs.

stap 3. Gesprekken

Als de verkoper en koper van een bedrijf elkaar gevonden hebben, komt het onderhandelen over de prijs aan bod. Een gespecialiseerd bureau in bedrijfsovernames kan veel voor je betekenen en is ook niet emotioneel bij het bedrijf betrokken. Deze specialist kan het hele proces, tot en met de notariële afhandeling regelen. Daarmee beperk je de risico’s die je kunt lopen tot een minimum en wordt de overname een succes. Neem als ondernemer ook je eigen verantwoordelijkheden. Praat met collega ondernemers. Zij hebben vast ook tips en verhalen over valkuilen.

Stap 4. Onderhandelen

Als de prijsafspraken tussen de koper en de verkoper van het bedrijf in principe akkoord zijn, wordt vaak een intentieovereenkomst ondertekend door beide partijen. Daarin zijn de resultaten en afspraken van de onderhandelingen én de prijs vastgelegd. Zo’n intentieovereenkomst kan wel degelijk bindend zijn. Let dus op hoe een en ander is verwoord. Als je de vrijheid wil hebben om nog andere keuzes te maken, vermijd dan om afleverdata en prijzen vast te leggen. Als je als koper nog geen bankfinanciering hebt geregeld, moet dit financieringsvoorbehoud opgenomen worden in de overeenkomst.

Stap 5. Financiering  

De financiering van de meeste bedrijfsovernames in Nederland bestaat uit de bancaire lening, financiering en het eigen geld van de koper. Voor een koper is het vanzelfsprekend belangrijk om te zien wat hij of zij aan eigen middelen heeft. Zonder eigen geld is een overnamefinanciering vaak lastig rond te krijgen. Veelal is een krediet of lening van de bank de goedkoopste vorm van externe financiering. In de praktijk gebeurt het vaak dat de verkoper een financiering verstrekt aan de koper, deze kan vervolgens in termijnen de betaling voldoen.

Stap 6. Overeenkomst & afronding

Voordat de koopovereenkomst wordt ondertekend krijgen beide partijen de gelegenheid om alle gegevens en afspraken op juistheid te controleren. Als dit onderzoek geen onjuistheden oplevert, kan de overeenkomst opgesteld worden door de notaris en daar getekend worden. Dan wordt de koopsom betaald en de aandelen overgedragen. Daarmee is de bedrijfsovername rond.