content top
Tips voor een succesvolle bedrijfsovername

Tips voor een succesvolle bedrijfsovername

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen moet je rekening houden met flink wat aspecten. Bij de overdracht moet je allerlei overwegingen maken op financieel, organisatorisch, juridisch en persoonlijk gebied. In dit artikel worden tips gegeven om een bedrijfsovername zo vloeiend mogelijk te laten verlopen:

1. schakel een expert in

Schakel een expert in die alles weet van de verschillende fases van de overname. Hij of zij kan je ondersteunen en helpen om de juiste voorbereidingen te treffen. Een bedrijfsovername is immers geen eenvoudig proces. Daarom is een externe adviseur onmisbaar. Informeer eens bij branchegenoten naar een adviseur waar zij goede ervaringen mee hebben of informeer bij Overname Experts. Zij zijn verspreid over Nederland te vinden en aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (de BOBB).

2. Optimaliseer je resultaten

De resultaten staan bij veel midden- en kleinbedrijven onder druk. Zakelijke- en privékosten lopen soms door elkaar en laten daardoor een vertekend beeld zien. Begin tijdig met een duidelijke splitsing en werk toe naar een maximalisatie van de cash flow. Dit is gunstig voor de bepaling van de waarde van je bedrijf. Let er wel op dat je tijdens het verkopen van je bedrijf blijft ondernemen. Het is belangrijk dat de omzet niet daalt, want dat kan betekenen dat de prijs van je bedrijf op het laatste moment nog aangepast moet worden.

3. Begin tijdig

Zorg dat je bedrijf representatief naar voren komt. Werk achterstallig onderhoud weg, schilder wat nodig is en ruim rommel of overtollige materialen op. Leg alle externe en interne afspraken met klanten, leveranciers en het personeel goed vast om problemen achteraf te voorkomen. Trek de fiscale regels die van toepassing zijn na. Als je bedrijfspand buiten de verkooptransactie moet blijven, moet je dit vaak al zo’n drie tot zes jaar van tevoren regelen. Wat de waarde van het bedrijf is, kun je op verschillende manieren bepalen maar altijd aan de hand van een van de waarderingsmethodieken. De expliciete waarde van een bedrijf is bovendien niet te bepalen. Als je het vijf verschillende deskundigen vraagt, zul je vijf verschillende uitkomsten krijgen. Toch zijn er een aantal elementen waaruit de waardebepaling is opgebouwd.

4. Analyseer de onderhoudskosten

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen biedt dit de nieuwe eigenaar de kans om alle onderhoudskosten eens tegen het licht te houden. Kosten zoals de schoonmaak, verzekeringen en de energierekening zijn daar enkele belangrijke voorbeelden van. Online kun je de tarieven van de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken. Maak ook gebruik van de Energie Aftrek, een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Zij mogen 44 procent van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming. Op deze manier is het mogelijk om zowel duurzaam te ondernemen en tegelijkertijd energie te besparen.

5. Zorg goed voor je personeel

Als je bedrijf wordt overgenomen dan gaat het personeel mee. Bij de overname is het uitgangspunt dat er voor je personeel niets veranderd. De nieuwe eigenaar van het bedrijf mag geen medewerkers ontslaan en ook hun arbeidscontracten niet veranderen. Voor de naleving van het arbeidscontract ben je als oude werkgever nog één jaar medeverantwoordelijk. Als bij jou een cao geldt, dan blijft deze geldig totdat de cao afloopt. Pas daarna mag de nieuwe eigenaar de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Bereid het personeel voor op de bedrijfsovername en maak een risico-inventarisatie. Let daarbij op kwesties zoals ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden.  Als het de overname van een groter bedrijf betreft, krijg je ook te maken met vakorganisaties, de ondernemingsraad of het UWV. Ook moeten bedrijven met meer dan vijftig werknemers, volgens de Fusiegedragsregels 2000, hun plannen voor een overname doorgeven aan de Sociaal Economische Raad.