content top

Wetten en regels

Wanneer je een bedrijf wilt kopen of verkopen dan gelden er een aantal wetten en regels. In de meeste gevallen is het verstandig om een of meerdere adviseurs in de hand te nemen, aangezien zij precies weten aan welke voorwaarden de koop of verkoop moet voldoen. Toch is het handig om ook zelf wat kennis in huis te hebben en daarom hebben we hieronder een aantal belangrijke juridische zaken uiteengezet.

-          Due diligence

De koper van een bedrijf heeft het recht om een zogenaamde due diligence aan te vragen voordat het koopcontract wordt getekend. Dit wil zeggen dat de verkoper openheid van zaken moet geven en dat de boeken gecontroleerd mogen worden. Daarbij worden niet alleen de cijfers bekeken, maar ook de contracten van het bedrijf, de klanten en de prognoses. De koper is bij een dergelijk onderzoek verplicht om de juiste informatie te verschaffen.

-          Notaris

Bij de verkoop van een BV of NV zal er een notaris moeten worden ingehuurd om een notariële akte op te stellen. Daarnaast zullen er bij de aankoop van een BV of NV verschillende soorten belasting moeten worden betaald. Dit ligt anders bij de verkoop van een eenmanszaak of vof. Hierbij is, indien er geen onroerend goed wordt verkocht/aangekocht, geen notaris vereist en daarnaast zal de belasting over het geld dat wordt ontvangen bij de verkoop vooral in de vorm van inkomstenbelasting moeten worden betaald.

-          Intellectueel eigendom

Wanneer alle aandelen van een bedrijf worden opgekocht, dan zal het intellectueel eigendom van het bedrijf ook worden overgedragen aan de nieuwe koper. Dat is anders wanneer er een activa/passiva-transactie plaatsvindt. In dat geval zullen er apart afspraken moeten worden gemaakt over het al dan niet overdragen van het intellectueel eigendom.